Havalandırma Sistemlerinin Faydaları

1- Devamlı taze hava sağlanması, ortam havasının sürekli yenilenmesi
2- Sıcaklık ve nemin konfor seviyesinde tutulması
3- Yangın ve patlama tehlikelerinin azaltılması
4- Kirleticilerin ortadan kaldırılması ya da seyreltilmesi
5- Ortamlarda istenmeyen hava akımlarının oluşmasını engellemek üzere (Örneğin, pis
kokuların yayılması), birçok durumda ortamlara veya dış havaya karşı ortamın
negatif basınç (vakumlu havalandırma) veya pozitif basınç (basınçlı havalandırma)
altında tutulmasının sağlanması hedeflenir.

Havalandırma; kapalı çalışma ortamlarına yayılan kirleticilerin ortadan kaldırılması veya
kontrolü için yapılan bir çeşit “mühendislik kontrolü” olarak kabul edilir. Çalışanların hava
kirleticilere maruziyetinin kontrolü için kullanılan yollardan biridir.

Kirleticilerin kontrolü için ayrıca, tehlikeli kimyasalın kullanımının durdurulması, daha az
toksik kimyasallarla değiştirilmesi ve proseste değişiklik yapılması yollarına başvurulabilir. 4
Endüstriyel havalandırma sistemleri, kirli havayı atmak için gerekli kısım, sistemde havayı
taşımak için gerekli fanlar, hava filtrasyon cihazları ve havanın hareketini sağlamak için
kullanılan fanlardan oluşur.