Plenum Box ve Menfez Kutusu

Galvaniz sacdan izoleli veya izolesiz olarak imal edilir.Hava girişi üstten veya yandan olabilir. Havalandırma sistemlerinde havanın, difüzör veya menfezlerle homojen yönlendirilmesi için kullanılır. Genellikle asma tavan uygulamalarında kullanılır. Hava ayarı için plenum boxa perforje sacdan klape takılabilir veya hava ayar damperi kullanılabilir.
Difüzör veya menfezin kutuya montajı vida veya klipsle yapılabilir. Kutunuun tavana asılması rot veya askı aparatları ile yapılabilir.

Susturucular

Susturucular klima ve havalandırma sistemlerinde meydana gelen gürültüyü kabul edilebilir düzeylere indirmede kullanılır. Ses sönümleyici (susturucular), kasası galvanizli çelikten imal edilir ve kanal sistemine montajının yapılabilmesi için kasanın her iki tarafında özel flanş profilleri kullanılır. Susturucunun sönümleme elemanlarında yüzeyi çürümeye ve neme karşı dayanımı artırılarak 50 kg/m³ yoğunlukta preslenmiş cam yününden imal edilir. 20 m/s hava hızına kadar yüzey aşınmasını önleyecek şekilde cam lifiyle kaplanır.

Ses ve Gürültü Kirliliği

Ses, belli bir frekansta titreşim yapan bir kaynaktan yayılan enerjiye sahip dalgaları denir. Bu dalgaların şiddeti ses kaynağının büyüklüğüne ve titreşim sayısına bağlıdır. Ses şiddeti, birim zamanda birim yüzeye düşen ses enerjisi olarak tanımlanır. Büyüklük olarak ise dB (desibel) ile ifade edilir. Ses seviyesi ile ilgili şu örnekleri verebiliriz:

Çeşitli ses kaynakları ve ses şiddetleri

Ses kaynağı ve konumu Ses şiddeti seviyesi dB (A)
Kalkış halindeki uçak (25 m mesafede)
Yol kazısı (7 m mesafede)
Çalar saat zili (1 m mesafede)
50 km/h hızla giden otomobilin içi
Normal konuşma (1 m mesafede)
Sakin yatak odaları (olması gereken) 140 dB (A)
90 dB (A)
80 dB (A)
70 dB (A)
50 dB (A)
35 dB (A)
Desibel sesin duyum birimidir. Sıfır desibel 10-12 Watttır. Normal bir kulak için 1000 Hz’lik ses orta bir sestir. Bu frekanstaki bir sesin şiddeti 10-12 ile 1 W/m2 arasında değişir. Bu ses şiddetleri 130 eşit parçaya ayrılırsa bu parçalardan her birine 1 desibellik ses denir ve dB ile gösterilir.

Hız: Ses dalgalarının birim zamanda aldığı yoldur. Atmosferdeki ses hızı 340 m/sn’dir. Katı maddelerde ses hızı daha çok artmaktadır.

Frekans: Birim zamanda üretilen dalga sayısına frekans denir. Hertz (Hz)’dir.

Dalga boyu: Art arda meydana gelen aynı fazda titreşen iki nokta arasındaki uzaklığa denir. λ ile gösterilir. Birimi metre (m)’dir.

Periyot: Bir dalga boyu kadar dalganın yol alması için geçen zamana denir. T harfi ile gösterilir. Birimi saniye sn.dir.

Genlik: Periyodik bir dalganın ulaştığı en büyük değere denir.

Ses yüksekliği: Frekansa bağlı bir özelliktir; sesin frekansı büyük ise ses yüksekliği de büyük demektir.

Ses enerjisi: Enerji hem genliğe, hem de frekansa bağlı bir özelliktir. Genlik ve frekansın artmasıyla sesin enerji seviyesi de artar.

Gürültü: Yüksek frekanstaki ses kaynaklarının çoğalması gürültü diye tanımladığımız yüksek enerjili sesleri oluşturur. Bu sesler insan kulak zarına aşırı şekilde basınç yaparak insanı rahatsız eder. Normal bir insan kulağı 16 ile 20.000 Hz arasındaki sesleri duyabilir.

Hava yolu ve titreşim yolu ile olmak üzere iki yolla yayılan sesler bütününden oluşan gürültünün insan sağlığı üzerinde meydana getirdiği bozukluklar bilimsel olarak tartışılmaz halde kanıtlanmıştır.

Bir mahalde bulunan insanların rahatlık durumunu (konfor) belirleyen unsurlardan birisi de bulunulan ortamdaki ses seviyesidir. Çeşitli kaynaklardan oluşan gürültü, bu kaynakların bağlı olduğu bina elemanlarına, hava kanalları ve borular vasıtasıyla da kullanılan mahallere geçmek sureti ile çevrede istenmeyen ses kirliliğine sebep olur.

İklimlendirme sistemindeki gürültü kaynakları;

– Elektrik motorları,
– Fanlar,
– Pompalar gibi hareketli elemanı olan makineler,
– Damper ve menfezler,
– Vanalar gibi içerisinden akışkan geçince gürültü üreten elemanlardır.

Bu cihazlardan yayılan gürültü ve titreşimler aşağıda gösterildiği gibi bina içerisinde yaşanılan alanlara yayılır.

– Döşeme üzerinden bina yapısı ile
– Makine dairesi duvarlarını geçerek hava ile
– Hava besleme kanallarında hava ile
– Dönüş havası sisteminde hava ile
– Kanal cidarlarından geçerek hava ile

Susturucu Yerleşimi

Gürültü sorunları olan bir iklimlendirme santral odası yerleşimi

Çeşitli mahallerde oluşan iklimlendirme sistemi kaynaklı oluşan gürültüler için alınması tavsiye edilen değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Susturucu Ses Seviyeleri

Çeşitli uygulamalar için tavsiye edilen ses seviyeleri

Ses Sönümleyici (Susturucular) Seçimi İle Gürültünün Azaltılması
Bir bina içinde akustik yönden istenen ses seviyelerinin muhafazası için önce bu ses seviyelerinin bilinmesi gereklidir. Çeşitli uygulamalar için tavsiye edilen ses seviyeleri, yukarıdaki tabloda verilmiştir. Konutlarda bina dışına konan cihazların maksimum gürültü seviyesi 60 dB olarak tavsiye edilmektedir.

Bina dışına konan cihazların seçiminde ses ve gürültü yönünden aşağıdaki özelliklere dikkat edilmelidir:
– Cihazlar mümkün olduğu kadar şikayet gelecek yerlerden uzak mesafelere konulmalıdır.
– Cihazın yerleştirme konumu öyle seçilmelidir ki cihazda sesin en çok çıktığı kısım sesten şikayet gelebilecek yerlerin aksi tarafa yönelsin.
– Doğal ve yapay ses barikatları meydana getirilerek sesin zararlı olduğu yerlere gitmesi önlenmelidir.
– Cihazın kendi bünyesinde ses yutucu konmalıdır.
– Santral kısımlarına geçirilen kapılarda da ses yalıtımı yapılması faydalı olur.
– Kompresör, kondenser, klima santrali ve soğutma kulesinin bağlantı yerlerine mutlaka mantar plakalar konmalı ve titreşimler bina kolonlarına iletilmemelidir.
– Havalandırma ve klima kanallarında ses, özellikle havanın akış yönüne göre daha fazla etki yapar. Dolayısıyla üfleme fanlarının gürültüsü, kanallar, üfleyici menfezler ve anemostatlar tarafından ortamlara iletilir. Bu gürültüleri azaltmak için besleme kanalına ve dirseklerine iç taraftan ses yutucu sentetik elyaf yalıtım malzemeleri konmalıdır.
– Büyük kapasiteli soğutma kompresörlerinin hattına susturucular ve titreşim emiciler mutlaka takılmalıdır.
– Klima santralleri ve havalandırma sistemlerinde iyi dengelenmiş kaliteli fanlar kullanılmalıdır.

Susturucular

B( mm ):Genişlik
H( mm ):Yükseklik
L( mm ):Boy
d( mm ):Sönümleme eleman kalınlığı
s( mm ):Hava yolu genişliği
n ( Ad ):Sönümleme eleman sayısı
V( L/s ):Hava debisi
V(m³/h):Hava debisi
Vs( m/s ):Hava hızı
Vt( m/s ):BxH kesitindeki hava hızı Vs=Vt x d+s.
Ap(Pa):Basınç kaybı
Fm(Hz):Oktav merkez frekansı
De(dB) :Absorbe edilen ses şiddeti
Lw(dB):Akım kaynaklı gürültünün şiddeti
LwA(dB(A)):Akım kaynaklı gürültünün A-ağırlıklı ses şiddeti
LPA(dB(A)):Akım kaynaklı gürültünün A-ağırlıklı ses şiddeti
Ls dB:B x H = 1 m² için düzeltmeler
A. Hava geçiş aralığının dar olması için kısa boy ve büyük kesit seçilmelidir.
B. Hava geçiş aralığının geniş olması için uzun boy ve küçük kesit seçilmelidir.

Susturucular teknik özelliğine bir örnek

Sönümlemesi istenen
Ses seviyesi ( fm=250 Hz ) De=12 dB
Max boy L=1000 mm
Max basınç kaybı Ap=50 Pa
Hava debisi V=1260 L/s
Hava debisi V=4550 m³/h
Ses yalıtımı;
– Gürültünün zararlı etkilerinden korunması gereken alanlarda (konutlar, okul, hastane, yurt, otel, iş yeri vb.)
– Çevreye yaydıkları gürültünün önlenmesi gereken alanlarda (jeneratör, hidrofor, kalorifer, yüksek ses düzeyine sahip eğlence yerleri vb.)
– Kullanım koşulu sese bağlı alanlarda (sinema, tiyatro, konser ve konferans salonu, TV ve ses kayıt stüdyosu vb.) yapılmalıdır.
– Gürültünün zararlı etkilerini azaltmak için öncelikle ses yalıtımlı ortamlar oluşturmalı ve yüksek gürültü düzeyine sahip ortamlarda uzun süre bulunmamaya özen göstermeliyiz.

Flexible Borular

Flex hava kanalları ses kaynağı olan, pislik toplamaya müsait ve basınç kaybı fazla olan aliminyum esnek kanallara karşı ses sönümleyici özellikleri, pislik tutmamaları ve düşük basınç kayıpları ile büyük avantajlara sahiptirler.

İzolesiz kanallar özel polyester maddeden üretilmiştir.İzoleli kanalların iç çeperi polsyester kaplı olup arada 3 cm. cam yünü izolasyon bulunmaktadır. Dış kaplama alimiyum folyo veya polyester olanları mevcuttur.

Ads Havalandırma her türlü flexible boru uygulaması ve satışı yapmaktadır.

Test basınçları=250 mmSS
Maximum kullanım basıncı=150 mmSSçalışma Sıcaklık Aralığı=-30°C ile 120°CKanallar 148°C’de alev almadan yanmadan erimeye başlamaktadır.Erime sonucu zehirli gaz yaymazlar.Tüm klima ve havalandırma tesisatlarında kullanılabilirler.

Standart Çaplar: 4″ (ø102mm), 5″ (ø127 mm), 6″ (ø152 mm)7″ (ø180 mm), 8″ (ø203 mm), 9″ (ø229 mm)10″(ø254 mm), 12″ (ø305 mm), 14″ (ø355 mm)

Davlumbazlar

İşyerlerinizdeki atık yağlama, nem, koku, ve dumansız bir ortam sağlayan sanayi tipi( Endüstriyel) Davlumbaz ve ekzoz sistemleri imalatı yapıyoruz.yoruz.

Endüstriyel tesis ve endüstriyel mutfaklardaki aşırı yağlanma, koku ve nem gibi olumsuz etkenleri ortadan kaldırmak için tasarlanan endüstriyel egzoz sistemleri istenilen ölçülerde ve mutfak yerleşimine uygun olarak tasarlanır ve Üretilir..

Filtreler

Filtreler, Pileleme sırasında kullanılan termoplastik seperatörler(holt-melt), pileler arasında düzgün açıklıklar oluşmasını ve hava akımının düzgün dağılımını sağlamaktadır. Filtre elemanının özel mini pile sistemi mümkün olan en düşük dirençte yüksek filtrasyon sağlamaktadır. Hijyenik Havalandırma Sistemlerinin önemli ekipmanlarından biridir.

Ağırlıklı olarak Ameliyathaneler, ilaç ve mikro elektronik üretimi, nükleer teknik gibi mükemmel hava kalitesine ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır.

İzolasyon

Tesislere yapılan mekanik tesisat ve havalandırma sistemlerinin her türlü izalasyon uygulamalarını yapıyoruz.
Boru izolasyonları
Flex kaplama
Galvanez sac kaplama
Alüminyum sac kaplama
Kanal İzolasyonları
Cam yünü kaplama
Taş yünü kaplama
Galvaniz sac kaplama
tasyunuCam yünü İzolasyon Malzemeleri

Çatı Şiltesi
Kalınlık: 8-10-12-14 cm
Ebat: 120×1000-800-750-600 cm
Çıplak,alüminyum folyo
Kullanım Alanları:
Her türlü ahşap oturtma, metal çatı ve sandviç çatılar, tavuk çiftliği ve hayvan barınakları,güneş kolektörlerinde ısı ve ses yalıtımı amacıyla.
Duvar Levhası
Kalınlık: 3-5 cm
Ebat: 60×120 cm
Kaplama Cinsi:Çıplak
Kullanım Alanları:
İki duvar elemanı arasında su itici silikonlu ısı ve ses yalıtım malzemesi olarak, çift cidarlı sandviç duvar panellerinde, akustik amaçlı uygulamalarda.
Klima Şiltesi
Kalınlık: 5 cm
Ebat:110×1000 cm
Kaplama Cinsi:Alüminyum folyo
Kullanım Alanları:Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımında
*Şilte boyunca folyo kenarlarında 5 cm bindirme payı bulunmaktadır.
Klima Levhası
Kalınlık:2-2.5-3-5 cm
60×120 cm
Kaplama Cinsi:Çıplak alüminyum folyo, camtülü.
Kullanım Alanları:Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımı ile içten ısı ve ses yalıtımı amacıyla.
Prefabrik Boru
¼” (15 mm)’ den 14″ (356 mm)’ ye kadar boru çaplarında, 25 mm’den 100 mm’ye kadar et kalınlıklarında üretilir. Çıplak veya alüminyum folyo kaplıdır.
Kullanım Alanları:
250º C sıcaklığa kadar tesisatların ısı yalıtımında, sanayi, kalorifer, merkezi ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarında boruların terlemeye ve donmaya karşı korunmasında, basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı.

Akustik Malzemeler

PİRAMİTLER

Piramit formlu köpükler gözenekleri açık, ses yutma özelliği olan ve uluslararası yanmazlık standartlarına uygun ses yalıtım malzemeleridir.
Piramit yüzeyleri sayesinde her yüzde aynı seviyede termal yalıtım ve ses emme seviyesine sahiptirler.
Görünen iç mekanların yüzey uygulamalarında, endüstriyelalanlarda, radyo ve kayıt stüdyolarında, eğlence yerlerinde, konferans salonlarında, jenaratör dairelerinde, kompresörlerde, bekleme salonlarında vb. çok geniş kullanım alanlarına sahiptir.

LAMİNASYONLU AKUSTİK KÖPÜKLER

Havadan gelen sesi yüksek düzeyde emme gücüne sahip, çok kaliteli bir poliüretan ester veya eter köpüktür.
Yanmaz poliüretan köpük üzerine kumaş, deri ,pvc, alüminyum folyo vb. malzemelerin laminasyonu sayesinde dekoratif bir görünüm sağlar ve uygunsuz hallerden oluşan hidroliz ve çözülmeden, tozdan, yağdan vb. etkenlerden korur.Lamine işlemi altaki köpüğün ses emme kapasitesini artırır
Makina çevreleri, yolcu gemilerinin motor bölümlerinde, havalandırma kanallarında, tesisat borularında, elektronik cihazlarda vb. kullanım alanlarına sahiptir.1000 mm x 2000 mm veya 1200 mm x 1800 mm ebatlarında olup, 10- 50 mm arası kalınlıkta üretilmektedir

BARİYERLİ AKUSTİK PÖLİÜRETAN KÖPÜKLER

Yanmaz poliüretan köpük altındaki PVC veya kurşun bariyerler sayesinde ses emişini mükemmel kılar.
Sesin türüne ve şiddetine göre pvc ve kurşunun poliüretan köpük ile çeşitli varyasyonları uygulanabilir.
Sesin çok yüksek olduğu motor ve jenaratör daireleri, trenler, gemiler, tırlar, traktörler, otobüsler, kopresörler ve makina etrafının çevresinde uygulanabilir.480 mm x 480 mm ebatlarındadır

Kaucuk Polietilen

polietilen2 m boyunda 6 mm’den 160 mm’ye kadar boru çaplarında, 6 mm’den 50 mm’ye kadar et kalınlıklarında boru ve 500,1000,1500 mm eninde, 15000 mm’den 3000 mm’ye kadar uzunlukta, 6 mm’den 32 mm’ye kadar et kalınlıklarında levha şeklinde sunulur.
Kullanım Alanları:
Isıtma ve soğutma sistemleri, iklimlendirme ekipmanları, çift sıcaklıkla çalışan sistemler, havalandırma kanalları ve tanklar.

µ 7000 ?0°C < 0.036 W/mK -60 / +105°C Class 0

İzolasyon Bantları

İzolasyon BantlarıBantlar İzolasyon için havalandırma sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır
Kullanım Alanları:
Isıtma ve soğutma sistemleri, iklimlendirme ekipmanları, Nemlendirme ve Nem alma sistemleri, çift sıcaklıkla çalışan sistemler, diktörgen ve yuvarlak havalandırma kanalları ve tanklar.

Neoplen ContaNeoplen Conta

Hava kanalı flanş birleşim yerlerinde hava kaybını önlemek için
izolasyon malzemesi olarak kullanılır.
Malzeme
Kauçuk malzeme üzerine çift taraflı bant lamine edilmiştir.
EBATLAR
Kalınlık 5mm genişlik 13-15-20 mm olup makara boyutu 15m’dir.
Özel ebat istendiği taktirde imalat mümkündir

Polietilen Levha

Polietilen Levha Yapılarda, duvar arası, havalandırma kanalları,kiremit altı, şap altı, asma tavan altı uygulamalarında ısı,nem ve ses izolasyonunu sağlamak amacıyla kullanılır. Malzeme kullanım alanlarına göre kendinden yapışkanlı, folyolu, polietilen film kaplı olarak üretilmektedir.
Isıya Dayanıklılık: (-45° C) ile (+105°)
Yoğunluk:25-30 kg/m3
Renk: Gri,beyaz
Ambalaj: Rulo poşetler halinde

Aspiratör

Hücre iskeleti, özel tasarlanmış alüminyum enjeksiyon köşe birleştirme elemanları, giydirme körük contalı, haddelenmiş eloksallı alüminyum profillere, civata birleştirmesi ile yapılır ( Fanların girebileceği her yere demonte vaziyette sevkine imkan verir. Hücrelerin altında galvaniz şase ayakları mevcuttur. Hücre yüzey panelleri çift cidarlı olarak dış yüzey 0,90 mm, iç yüzey 0,70 mm kalınlıktadır. Dış Yüzeylerde GALVANİZ veya RAL 5007 renginde PVC kaplı saç kullanılmaktadır. ( Müşteri talebine göre ) İç yüzeyler standart olarak GALVANİZ saçtandır.

Panellerin kalınlığı standart olarak kapasitelerine göre 25 mm veya 35 mm kalınlıkta yapılır. Bu paneller hücre iskeletine sızdırmazlığı sağlayan plastik yataklı vidalar ile montajlıdır. ( Sonradan sökülüp takılmaya elverişlidir )Cidar arasına çift alternatifli standart olarak DIN 4102 A1 sınıfı 140 kg / m3 yoğunlukta Taş yünü veya DIN 4102 sınıfı B3 sınıfı 45 kg / m3 yoğunlukta Poliüretan, sıcak enjekte edilerek yapılmaktadır. Fanlar optimum verimlerde ileriye veya geriye eğik kanat konstrüksiyonlu çift emişli serisinde seçilir. Fan ve motor bağlantıları titreşimi alıcı yaylı vibratörler ve körük konvektörler ile irtibatlandırılır. Motorlar alternatifli motor montajına uygun, kızaklı ve kelebek tipli kayış gerdirme tertibatlarına. Fan tahrikinde göbekten civatalı sıkıştırmalı ( Kolay sökülüp takılabilen ) konik göbekli balansı yapılmış kasnaklar kullanılır. Fan ve motor kaidelerinde, güçlendirilmiş özel form bükümlü galvaniz saç kaideler kullanılır. Bu kaideler civata bağlantılı olup gerektiğinde sökülüp takılmaya elverişlidir

Ses izolasyonlu
Titreşim önleyici takozlar
Alüminyum profil çerçeve
Özel İthal köşe bağlantıları
İthal Fan.
İstenilen posizyonda hava üfleme ve emme.
Çift cidarlı Galvaniz saç kaplama.
Motor kayışı gergi kolaylığı.
Kolay montaj için hava girişi ve çıkışı flanşarı.
İstendiğinde içine , sık kanatlı çift emişli fan yerine, BCF Tipi seyrek kanatlı tek
emişli fan monte edilebilir

Kullanım Alanları

Sinema Salonları
Restorant – Cafe
Sağlık Kurum ve Kuruluşları
Okullar
Üniversiteler
Kütüphaneler
Büfeler
Atölyeler
Ofisler
Labaratuarlar

Menfezler ve Anemostat

Hava üfleme kanallarında kullanılan toplayıcı menfezler özel çekilmiş alüminyum profilden imal edilmektedir. Aerodinamik yapıya sahip kanatlar el ile rahatlıkla ayarlanabilmektedir. Elektrostatik fırın boya ile istenilen renge boyanabilir. Damperli ve dampersiz tipleri mevcuttur. Damperler paralel veya zıt kanatlı olarak imal edilir. Menfez Kanatları el veya tornavida benzeri bir alet yardımı ile kolayca ayarlanarak,hava emişi yönlendirilir.

Fan coil ve cihaz emişlerinde, 60*60 cm karolajlı asma tavanlarda kullanılmak üzere,tırnaklı dar kasa alüminyum profil ve özel kesilmiş alüminyum saçtan imal edilmektedir. loksal,analog veya elektrostatik fırın boyalı olarak kullanılabilir. Fırın boya rengi RAL toz boya katalogundan belirlenir.

Hava üfleme kanallarında kullanılan dağıtıcı menfezler özel çekilmiş alüminyum profilden imal edilmektedir. Aerodinamik yapıya sahip kanatlar el ile rahatlıkla ayarlanabilmektedir. Elektrostatik fırın boya ile istenilen renge boyanabilir. Damperli ve dampersiz tipleri mevcuttur. Damperler paralel veya zıt kanatlı olarak imal edilir

Haddelenmiş alüminyum profilden imal edilmektedir.Tersine konmuş olan V kanatlar doğal hava sirkülasyonu sağlarken, görüntü ve ışık engelleyici görevi de görür. Bitişik oda duvarlarında ve kapılarda kullanılır.

Tek kanatlı menfez, çift sıra kanatlı menfez, tek sıra kanatlı dairesel menfez, kare petek menfez, kare petek kasalı menfez, çift sıra kanatlı menfez, kanla menfezi, lineer menfez sabit kanatlı menfez.

Menfez Çeşitleri

Toplayıcı Menfezler
Dağıtıcı Menfezler
Transfer Menfezleri
Kare Petek Menfezler

Hava Damperleri

Klima Santralleri,hava kanalları ile benzeri sistem ve ünitelerde kullanılır.Alüminyum profil ve kanatlardan oluşan, hava debisini ayarlama imkanı sağlayan plastik dişli plastik dişli tahrik mekanizmasıyla çalışır.Kanatlar, aerodinamik yapıya sahiptir.Kanatların dişliler üzerindeki yataklaması ile boşluksuz, hassa ayarı manuel ve servemotor ile kumanda edilebilir.

Hava Kanalı İmalatı

 

HAVA KANALLARIMIZ; galvaniz, paslanmaz veya alüminyum levha ve yüksek mukavemetli, sızdırmaz özellikli flanş ve köşe parçaları ile imal edilmektedir. Üretimlerimiz kanal ve fittings malzemeleri, bilgisayara verilen ölçülerde yüksek hassasiyetle fireyi en aza indirecek şekilde otomatik olarak plazma tezgahında kesilir. Düz kanal imalatımız 120, 130,150-2500 mm aralığında otomatik makinalarda yapılmaktadır. Günlük üretim kapasitemiz 400 m2 dir. Kanallar, dirsekler, redüksiyonlar otomatik kenet makinası ile kapatılmaktadır. Kanal flanş bağlantıları, otomatik panç makinasında yapılıp, üretim sonrası mastik silikon ile sızdırmazlık sağlanır.

Havalandırma kanallarımız garantili sızdırmazlık ve enerji tasarrufu sağlar. Çift sızdırmazlık sistemi, sızdırma ve enerji kaybını engeller. Hava kanallarındaki kaçakların enerji kayıpları o kadar yüksektir ki; kanal sistemi tüm maliyetini birkaç ayda amorti eder.
Hızlı montaj yapılabilir. Sadece boru ve fittings’leri birleştirmek yeterlidir.
Estetik görünüme sahiptir. Estetik tasarımları ve gizli sızdırmazlık bantları açıkta döşenmiş kanal sistemleri için uygundur. Her parçanın estetik tasarımı, kanal sistemlerinin modern binalarda dekorun bir parçası olarak kullanılmasını sağlar.
Sızdırmazlık bantlı fabrikada monte edilir. Fabrikada monte edilmiş olan çift sızdırmazlık bileziği önceden oluşturulmuş yuvada aliminyum çinko bant ile sabitlenir.
Çevre dostudur. Çözücü içeren lehimleme katkı maddeleri kullanılmadan monte edilir.
Esnektir. Kanal sistemi kurulduktan sonra, potansiyel sızıntılara neden olmadan değiştirilip ayarlanabilir.
Sistem hava şartlarına bağlı olmaksızın kurulabilir.
Sıcaklık değişimlerine dirençlidir. Çift sızdırmazlık bantı -30°C’den + 100°C’ye kadar olan sıcaklıklara dayanır.
İş kazalarını önler. Şantiyede keskin kenarların kazaya sebep olmasını önlemek için her fittingsin kenarı arkaya kıvrılmıştır ve her kanalın ucu körlenmiştir.
Kanallar standart olarak 3 ve 6 metre uzunluğunda üretilmektedir. Ara ölçüler istek üzerine üretilebilir.

Spiro HAVA KANALLARIMIZ; TSE belgeli galvaniz, paslanmaz çelik veya alüminyum levha ve kalite belgeli yüksek mukavemetli, sızdırmazlık özellikli flanş ve köşe parçaları ile imalatı yapılmaktadır.

Spiral kenetli yuvarlak kesitli sipiro hava kanalları 100 çaptan 1250 çapa kadar imalatı yapılmaktadır. Ayrıca Tüm RAL renk kodlarında boyanabilmektedir.

Çift Cidarlı üretilmekte olup tüm ölçülerde statndar ve özel ölçülerde üretilebilmektedir. İsteğe göre ve proje özelliklerine göre Conta üretim yerine flanşlı üretimde yapılabilmektedir.